V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
linzhang
V2EX  ›  免费赠送

各位武林好汉~有木有小米移动版 699 的 F 码,求送个

 •  
 •   linzhang · 2014-07-08 10:03:58 +08:00 · 525 次点击
  这是一个创建于 3186 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  如题呐:各位武林好汉~有木有小米移动版699的F码,求送个
  13 条回复    2014-07-08 21:33:35 +08:00
  hanwujibaby
      1
  hanwujibaby  
     2014-07-08 10:42:10 +08:00
  同求啊...小米note移动版的F码 ...
  linzhang
      2
  linzhang  
  OP
     2014-07-08 10:51:13 +08:00
  @hanwujibaby 周二12点,官网生抢吧。
  linzhang
      3
  linzhang  
  OP
     2014-07-08 12:17:24 +08:00
  已抢到....
  DrakeLeung
      4
  DrakeLeung  
     2014-07-08 13:58:50 +08:00
  @linzhang 厉害。
  nchgh
      5
  nchgh  
     2014-07-08 15:01:56 +08:00
  一下就抢了两个699的都没送出去有木有
  DrakeLeung
      6
  DrakeLeung  
     2014-07-08 15:58:49 +08:00
  @nchgh 送我一个啊 :)
  hanwujibaby
      7
  hanwujibaby  
     2014-07-08 16:24:02 +08:00
  @nchgh 是码还是机器?我都要!请联系我!qq:776767909 mail: [email protected]
  hanwujibaby
      8
  hanwujibaby  
     2014-07-08 16:24:16 +08:00
  @linzhang 没抢到....
  nchgh
      9
  nchgh  
     2014-07-08 16:36:32 +08:00
  @DrakeLeung 从这个时间上来说应该已经自动取消订单了,你懂得。
  nchgh
      10
  nchgh  
     2014-07-08 16:38:42 +08:00
  @hanwujibaby 有种黄牛的感觉
  nchgh
      11
  nchgh  
     2014-07-08 16:42:33 +08:00
  @DrakeLeung 今天刚注册的帐号,本来打算找个F码用用的。下次我知道抢多了该往哪送了。
  hanwujibaby
      12
  hanwujibaby  
     2014-07-08 16:43:30 +08:00
  @nchgh 我今天也抢了就没抢到啊,着急买了送人
  linzhang
      13
  linzhang  
  OP
     2014-07-08 21:33:35 +08:00
  @hanwujibaby 看看有没有F码的,下周二再抢吧。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   4156 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 03:59 · PVG 11:59 · LAX 20:59 · JFK 23:59
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.