V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  zhengzhongzhao  ›  全部主题
主题总数  8
Full Stack (偏 Front-end React)
求职  •  zhengzhongzhao  •  57 天前  •  最后回复来自 zhengzhongzhao
30
中国有哪些类似 ruby-china V2EX 的高质量社区?
调查  •  zhengzhongzhao  •  2015-04-10 13:43:56 PM  •  最后回复来自 jy01264313
13
朋友圈简直国内互联网毒瘤
随想  •  zhengzhongzhao  •  2015-01-09 17:57:44 PM  •  最后回复来自 zhengzhongzhao
35
[上海或其他] 我很菜但很热血,求 ruby 职位,或者实习。
求职  •  zhengzhongzhao  •  2014-09-02 13:55:58 PM  •  最后回复来自 joycehan
3
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1877 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 9ms · UTC 16:21 · PVG 00:21 · LAX 08:21 · JFK 11:21
♥ Do have faith in what you're doing.