MrSheng 最近的时间轴更新
MrSheng

MrSheng

V2EX 第 244411 号会员,加入于 2017-07-25 14:14:45 +08:00
新款 MBP 屏幕次亮时 A 面明显发热
MacBook Pro  •  MrSheng  •  120 天前  •  最后回复来自 MrSheng
7
PoE/AC/路由 一体机
问与答  •  MrSheng  •  144 天前  •  最后回复来自 MADBOB
19
windows terminal 如何记住 SSH 密码?
Terminal  •  MrSheng  •  2021-03-31 14:35:43 PM  •  最后回复来自 yuanmomo
9
freebuds3 pro 破音?
问与答  •  MrSheng  •  2021-02-25 10:55:59 AM  •  最后回复来自 yiqunz
1
Docker build ubuntu 无法执行 apt-get update
Docker  •  MrSheng  •  2019-09-23 09:52:59 AM  •  最后回复来自 MrSheng
3
毛主席说:自己动手,丰衣足食!
Chamber  •  MrSheng  •  2019-06-10 10:11:32 AM  •  最后回复来自 MrSheng
10
MrSheng 最近回复了
谜底就在谜面上
29 天前
回复了 andyJado 创建的主题 程序员 你最常用的 CLI(命令行工具)是什么?
1 693 27.5986% ls
2 409 16.2883% cd
3 248 9.87654% clear
4 196 7.80566% git
5 122 4.85862% brew
6 55 2.19036% podman
7 51 2.03106% ssh
8 47 1.87176% ll
9 45 1.79211% rm
10 36 1.43369% pwd
31 天前
回复了 xdxtao 创建的主题 程序员 开源个人博客
博客改了 4/5 版,博文就那么一篇。
@yogogo 那说明你梯子也挺厉害了,可否推荐下?
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2802 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 14:35 · PVG 22:35 · LAX 07:35 · JFK 10:35
Developed with CodeLauncher
♥ Do have faith in what you're doing.