V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
sanchez0623
V2EX  ›  二手交易

由于被管控,无法出门,送大家 5 张 7 天网易云

 •  
 •   sanchez0623 · 170 天前 via Android · 1263 次点击
  这是一个创建于 170 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  只盼望公司早日结束封控,小区早日结束管控!

  链接如下

  https://music.163.com/prime/m/gift-receive?u=30e448b09f9e408e91eb57b78a8b789134fbf02abd134e59894ede33b6f3d9a6

  31 条回复    2022-03-03 16:58:36 +08:00
  soul1899
      1
  soul1899  
     170 天前 via iPhone
  领了一张,谢谢楼主
  Hilong
      2
  Hilong  
     170 天前
  已经无了,大家不用点了
  V9NN
      4
  V9NN  
     170 天前
  借楼出各种 会员,均为月卡,10 元

  腾讯视频
  QQ 音乐绿钻
  QQ 超级会员
  酷狗音乐

  绿色聊天:5b6u5L+h77yaVGlueUpvYg==
  SWALLOWW
      5
  SWALLOWW  
     170 天前
  @angeltop 谢谢
  sanchez0623
      6
  sanchez0623  
  OP
     170 天前   ❤️ 1
  @soul1899 #1 发现就你表达了感谢,其他人都是默默领走
  yurenlee
      7
  yurenlee  
     170 天前
  白嫖成风
  jingfelix
      9
  jingfelix  
     170 天前
  @josephwalket 已领 感谢
  Spider1996
      10
  Spider1996  
     170 天前
  @josephwalket 已领 谢谢
  goodjojo
      11
  goodjojo  
     170 天前 via iPhone
  @josephwalket 已领 感谢
  0x112
      13
  0x112  
     170 天前
  @nc4697 感谢
  McreeWu
      14
  McreeWu  
     170 天前
  @nc4697 感谢
  labulaka521
      15
  labulaka521  
     170 天前
  @nc4697 谢谢
  sanchez0623
      17
  sanchez0623  
  OP
     169 天前
  后面的都在感谢~~~谢谢大家
  jiebin
      19
  jiebin  
     169 天前
  @bWluZw 感谢
  eric6699
      21
  eric6699  
     169 天前
  @HalcyonTime 已领谢谢
  HI101
      22
  HI101  
     169 天前
  @HalcyonTime 谢谢
  feelinggxj
      23
  feelinggxj  
     169 天前
  @HalcyonTime 感谢楼主
  fo2w
      24
  fo2w  
     169 天前
  @HalcyonTime 已领谢谢
  huyujievip
      25
  huyujievip  
     169 天前 via iPhone
  这个名字被取了送您一张会员礼品卡,快来看看 TA 的祝福吧! https://music.163.com/prime/m/gift-receive?u=e9add6d2538545c28b1963d6c14e371964a6933ca7d14fce92626552c60e9635&userid=1694141696&app_version=8.7.0 (@网易云音乐)
  IvanLi127
      26
  IvanLi127  
     169 天前 via Android
  Ivan_Li_送您一张会员礼品卡,快来看看 TA 的祝福吧! 快来领取吧 https://music.163.com/prime/m/gift-receive?u=1369e4b2c21d46bcb100b804c4cd876fdf248e86d39b49128d0085aa408ffb45
  russ44
      27
  russ44  
     169 天前
  @HalcyonTime #20 已领谢谢
  simonren
      28
  simonren  
     169 天前 via Android
  @IvanLi127 已领,谢谢
  louistang
      30
  louistang  
     167 天前
  欢迎来取!!!

  從前日色慢 Life 送您一张会员礼品卡,快来看看 TA 的祝福吧! https://music.163.com/prime/m/gift-receive?u=594e4559037446d88f302c7797b26a75a6f14edc466e418c82bd38d91d2bbd95&userid=40617988&app_version=8.7.01 (@网易云音乐)
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4347 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 147ms · UTC 06:48 · PVG 14:48 · LAX 23:48 · JFK 02:48
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.