V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
fuwu1245
V2EX  ›  二手交易

出在保官翻 16 寸 MBP

 •  
 •   fuwu1245 · 364 天前 · 1070 次点击
  这是一个创建于 364 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  配置
  i7 9750H
  16G RAM
  512G SSD
  5300M 4G
  灰色
  电池循环 55
  因屏幕发现一坏点,到授权维修商进行了更换
  保修 9 月中旬到期
  价格 明盘 10K

  闲鱼链接
  https://market.m.taobao.com/app/idleFish-F2e/widle-taobao-rax/page-detail?wh_weex=true&wx_navbar_transparent=true&id=648406958690&ut_sk=1.Vshx01MnF/QDACED0HYRC%2BAH_12431167_1624927399493.Copy.detail.648406958690.91000929&forceFlush=1
  第 1 条附言  ·  364 天前
  留着自用了
  7 条回复    2021-07-12 11:48:53 +08:00
  Umenezumi
      1
  Umenezumi  
     364 天前
  9 月到期拿到华强北加到 32G 内存将绝杀
  fuwu1245
      2
  fuwu1245  
  OP
     364 天前
  降价至 9K
  qwetrz007sh
      3
  qwetrz007sh  
     363 天前 via Android
  @Umenezumi 还可以加内存?
  podel
      4
  podel  
     363 天前
  感觉都比较想等 M1X/M2
  fuwu1245
      5
  fuwu1245  
  OP
     363 天前
  @qwetrz007sh X 宝上问过 2000 快升到 32G 。仅限 16 寸
  hpuchenkai
      6
  hpuchenkai  
     351 天前
  楼主出掉了吗? 有意,绿色软件:MTc3NTI1MDA2MDg=
  fuwu1245
      7
  fuwu1245  
  OP
     351 天前
  @hpuchenkai sorry 出给本地了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3453 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 10:16 · PVG 18:16 · LAX 03:16 · JFK 06:16
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.