V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
lhx2008
V2EX  ›  问与答

要注册微信,手机卡有哪些推荐?

 •  
 •   lhx2008 · 2019-08-28 09:11:17 +08:00 via Android · 2692 次点击
  这是一个创建于 1382 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  当然是要月租低的
  第 1 条附言  ·  2019-08-28 10:16:00 +08:00
  搞了张米粉的日租卡,不用应该是 5 块钱
  12 条回复    2019-08-28 15:25:24 +08:00
  titanium98118
      1
  titanium98118  
     2019-08-28 09:14:35 +08:00   ❤️ 1
  从化移动 0 月租卡
  hfl1995
      2
  hfl1995  
     2019-08-28 09:32:13 +08:00   ❤️ 1
  前几天某宝买的阿里宝卡,9 块钱包年(月租 19,激活 20 元话费,卖家送 100 元话费每月返 10 元话费,理论可以用一年),每月 11g 流量,100 分钟通话。很香
  Naed
      3
  Naed  
     2019-08-28 09:39:55 +08:00   ❤️ 1
  小米 任我行 5 元月租,有了解过但是没有用过
  ![Snipaste_2019-08-28_09-37-03.png]( https://i.loli.net/2019/08/28/Ww6V9UcjmxCMBPb.png)
  dubstep
      4
  dubstep  
     2019-08-28 09:52:42 +08:00   ❤️ 1
  ccoming
      5
  ccoming  
     2019-08-28 09:59:30 +08:00   ❤️ 1
  5 元的联通小天神。
  据说因为三家合伙在 5g 前,下架低月租套餐,今天是最后一天。淘宝找联通官方旗舰店就行。
  upcliucong
      6
  upcliucong  
     2019-08-28 10:01:03 +08:00 via Android
  找个接码平台?
  moxiaonai
      7
  moxiaonai  
     2019-08-28 10:02:11 +08:00 via Android
  gv
  artandlol
      8
  artandlol  
     2019-08-28 10:18:44 +08:00 via Android
  电信爽卡 无忧卡通通五块钱
  zhensjoke
      9
  zhensjoke  
     2019-08-28 10:52:39 +08:00
  阿里小号(最近好像要抢了?) 20 一年。。除了不能给 106 发短信,打接电话收短信一切正常
  eag73
      10
  eag73  
     2019-08-28 11:04:10 +08:00
  @hfl1995 这卡爽是爽了,好像限区域,我已经被封了两张,真的是超级尴尬
  aoling
      11
  aoling  
     2019-08-28 11:21:22 +08:00
  @hfl1995 我的 16G 流量
  onionKnight888
      12
  onionKnight888  
     2019-08-28 15:25:24 +08:00
  我 7 个微信号,没什么卵用
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2383 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 04:47 · PVG 12:47 · LAX 21:47 · JFK 00:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.