V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
hujianxin
V2EX  ›  二手交易

17 年的 13 寸 MPB,无 touch bar 版本,能卖多少钱?

 •  
 •   hujianxin · 2019-04-14 13:44:22 +08:00 · 692 次点击
  这是一个创建于 1512 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  有一个 17 年的 13 寸 MPB,无 touch bar 版本,16g 内存,512SSD,在香港买的,使用带键盘套,所以比较新,能卖多少钱呢?
  11 条回复
  bxhww
      1
  bxhww  
     2019-04-14 14:02:02 +08:00 via iPhone
  有个美版的 8G 内存,256 固态,同样是 17 年的 13 寸没 bar,打算 6500 出了。
  hujianxin
      2
  hujianxin  
  OP
     2019-04-14 14:10:48 +08:00
  @bxhww 我想出了现在这个换个 15 寸的。。。
  chimw
      3
  chimw  
     2019-04-14 14:14:35 +08:00 via iPhone
  打算多少出啊
  zizifu
      4
  zizifu  
     2019-04-14 14:21:23 +08:00 via iPhone
  打算多少钱出啊?排队排队
  wangfei324017
      5
  wangfei324017  
     2019-04-14 14:29:13 +08:00
  挺不错的,特别是 16+512 的
  simon6661
      6
  simon6661  
     2019-04-14 14:39:17 +08:00 via iPhone
  @hujianxin 排队
  yq970
      7
  yq970  
     2019-04-14 15:31:13 +08:00 via Android
  给链接或者或者 vx
  adsion
      8
  adsion  
     2019-04-14 16:25:18 +08:00
  @bxhww 美版和国行有啥区别吗?键盘布局不同?
  dyrex
      9
  dyrex  
     2019-04-14 16:55:19 +08:00 via iPhone
  @simon6661 排队
  bxhww
      10
  bxhww  
     2019-04-14 18:27:15 +08:00 via iPhone
  @adsion 硬件一样的,就是国行主要部件保修 2 年,美版只有一年。
  simon6661
      11
  simon6661  
     2019-04-14 20:42:47 +08:00 via iPhone
  @hujianxin 报个价,我好出刀
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1694 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 16:24 · PVG 00:24 · LAX 09:24 · JFK 12:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.