V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
jesson
V2EX  ›  二手交易

年会抽中的圣手二代 机械键盘 黑色 红轴

 •  
 •   jesson · 2019-01-22 17:52:41 +08:00 · 1139 次点击
  这是一个创建于 1466 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  京东同款到手价应该在 1100,买 800

  年会抽奖抽中的,全新未拆封,自己已经有两把小米的红轴,年底也没钱了,卖掉换点钱。

  不包邮,需要邮寄顺丰到付,非常欢迎来自提,坐标深圳西丽或科技园
  13 条回复    2019-01-24 09:14:46 +08:00
  how2code
      1
  how2code  
     2019-01-22 18:29:09 +08:00
  楼主联系方式?
  zohan
      2
  zohan  
     2019-01-22 19:29:21 +08:00
  mark 一下,楼主看到顺带回答一下我
  whyou126
      3
  whyou126  
     2019-01-22 19:46:51 +08:00
  楼主是坐 19 路上班的
  solarsolo
      4
  solarsolo  
     2019-01-22 20:22:31 +08:00
  双模的吗? 87 还是 104 的?
  RipL
      5
  RipL  
     2019-01-22 21:51:33 +08:00 via Android
  87 还是 104,双模么?北京有意
  longbye0
      6
  longbye0  
     2019-01-22 22:50:00 +08:00 via Android
  这个价肯定不是双模撒。但是 87 还是 104 得说下啊。
  RipL
      7
  RipL  
     2019-01-22 22:54:52 +08:00 via Android
  @longbye0 京东双模 87 圣手二代 1179,为啥不可能
  longbye0
      8
  longbye0  
     2019-01-22 23:09:13 +08:00 via Android
  @RipL 好吧,我还停留在有线 104 在 1100 以上价位。
  nightcatsama
      9
  nightcatsama  
     2019-01-22 23:59:48 +08:00
  87 双模有意,深圳本地
  xuanN
      10
  xuanN  
     2019-01-23 09:39:07 +08:00
  87 还是 104 的 楼主留个联系方式 有意
  panzhougeek
      11
  panzhougeek  
     2019-01-23 11:37:57 +08:00
  有意,双模还是单模? 87 还是 104 ? 上海
  xichengh
      12
  xichengh  
     2019-01-23 13:28:34 +08:00
  jesson
      13
  jesson  
  OP
     2019-01-24 09:14:46 +08:00
  @how2code
  @zohan
  企鹅号:NjM0MjY2MjAx


  @solarsolo
  @RipL
  @xuanN
  @panzhougeek
  单模 104
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2466 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 03:20 · PVG 11:20 · LAX 19:20 · JFK 22:20
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.