V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xiaoxixi
V2EX  ›  二手交易

慢慢出,上个帖出了一半吧, K2 还剩五六个,北京自取 50,外地 60 包邮

 •  
 •   xiaoxixi · 2017-08-16 11:16:42 +08:00 · 818 次点击
  这是一个创建于 1785 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  QQ 2061##400##08
  https://www.v2ex.com/t/380825#reply17 上个帖的地址
  第 1 条附言  ·  2017-08-17 09:03:24 +08:00
  暂时出完了,过几天再出下一波,啦啦啦啦
  12 条回复    2017-08-18 17:22:25 +08:00
  crayhuang
      1
  crayhuang  
     2017-08-16 11:24:01 +08:00 via iPhone
  有意,可以帮忙刷个老毛子的固件吗?😄
  keysona
      2
  keysona  
     2017-08-16 11:26:20 +08:00
  k2p 还有?
  xiaoxixi
      3
  xiaoxixi  
  OP
     2017-08-16 11:52:00 +08:00
  @crayhuang 额,默默的想说一哈,我不会刷......
  @keysona 有,来一个?
  chroming
      4
  chroming  
     2017-08-16 13:05:27 +08:00
  前两天刚买了个 k2
  jimyan
      5
  jimyan  
     2017-08-16 13:14:41 +08:00
  k2 是什么?
  ZhLTE
      6
  ZhLTE  
     2017-08-16 13:22:06 +08:00
  K2P 多少钱 dalao
  crayhuang
      7
  crayhuang  
     2017-08-16 13:26:32 +08:00 via iPhone
  qq 加你了,不过没响应
  xiaoxixi
      8
  xiaoxixi  
  OP
     2017-08-16 13:29:25 +08:00
  @chroming 哈哈 再来一个
  @jimyan 路由器啊
  @ZhLTE 120 包邮吧
  @crayhuang 刚回来
  ywzheng
      9
  ywzheng  
     2017-08-16 14:28:31 +08:00
  还有吗?北京自取
  xiaoxixi
      10
  xiaoxixi  
  OP
     2017-08-16 14:44:41 +08:00
  @ywzheng 有啊,加我
  bwael
      11
  bwael  
     2017-08-16 20:38:01 +08:00
  不知楼主现在还有几个啊,已请求
  Howie1993
      12
  Howie1993  
     2017-08-18 17:22:25 +08:00
  腾达 AC9 有人要吗
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1089 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 20:17 · PVG 04:17 · LAX 13:17 · JFK 16:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.