V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xiaoxixi
V2EX  ›  二手交易

还剩十个优酷会员 便宜出完收工了

 •  
 •   xiaoxixi · 2017-04-04 13:35:34 +08:00 · 600 次点击
  这是一个创建于 1908 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  要的加我 20*61/40008
  7 条回复    2017-04-06 12:00:03 +08:00
  StackGao
      1
  StackGao  
     2017-04-05 15:35:44 +08:00
  0.030493901 楼下不用按计算器了.
  xiaoxixi
      2
  xiaoxixi  
  OP
     2017-04-05 17:25:15 +08:00
  @StackGao 啊....只是在 qq 中间随便插的
  StackGao
      3
  StackGao  
     2017-04-05 17:32:22 +08:00
  多少钱一年呀~
  xiaoxixi
      4
  xiaoxixi  
  OP
     2017-04-05 17:35:29 +08:00
  @StackGao 15 ,不到一年了,十几天前屯的
  pang1222
      5
  pang1222  
     2017-04-06 09:41:01 +08:00
  还有吗
  Coder0
      6
  Coder0  
     2017-04-06 11:19:11 +08:00
  还有吗?
  xiaoxixi
      7
  xiaoxixi  
  OP
     2017-04-06 12:00:03 +08:00
  @Coder0
  @pang1222 有 加 q 就行
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2327 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 05:19 · PVG 13:19 · LAX 22:19 · JFK 01:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.