V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xiaoxixi
V2EX  ›  二手交易

优酷会员 15 一年 有四个号能换绑 没注册过的需要的来,想自己抽的也可以

 •  
 •   xiaoxixi · 2017-03-25 12:36:35 +08:00 · 572 次点击
  这是一个创建于 1929 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2017-03-25 13:59:52 +08:00
  又搞了几个 ,还有需要的可以继续加 q2*06*140*008
  10 条回复    2017-03-26 00:38:06 +08:00
  csil1990
      1
  csil1990  
     2017-03-25 12:54:18 +08:00 via Android
  怎么搞?
  hnch201414
      2
  hnch201414  
     2017-03-25 13:01:29 +08:00 via iPhone
  来了。怎么联系
  gamecreating
      3
  gamecreating  
     2017-03-25 13:11:59 +08:00
  老板给我来一个
  xiaoxixi
      4
  xiaoxixi  
  OP
     2017-03-25 13:29:18 +08:00
  好了 楼上三个加 q2*06*140*008
  @csil1990
  @hnch201414
  @gamecreating
  zhengjian
      5
  zhengjian  
     2017-03-25 15:17:03 +08:00
  车上还有位置吗
  xiaoxixi
      6
  xiaoxixi  
  OP
     2017-03-25 15:36:08 +08:00
  ioriyameng
      7
  ioriyameng  
     2017-03-25 15:58:58 +08:00
  还有吗?
  xiaoxixi
      8
  xiaoxixi  
  OP
     2017-03-25 16:05:47 +08:00
  xiaoxixi
      9
  xiaoxixi  
  OP
     2017-03-25 18:11:39 +08:00
  还剩下几个能换绑的 需要没注册过优酷的手机号
  需要的加 q 就好
  xiaoxixi
      10
  xiaoxixi  
  OP
     2017-03-26 00:38:06 +08:00
  还可以 继续
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1141 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 19:36 · PVG 03:36 · LAX 12:36 · JFK 15:36
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.