xianshenglu 最近的时间轴更新
xianshenglu

xianshenglu

V2EX 第 380499 号会员,加入于 2019-01-27 21:41:44 +08:00
xianshenglu 最近回复了
这就是高级前端 /伪全栈的要求啊,个人觉得,薪资并不具备吸引力。
继续用 angular,你们的前端人力还会继续严重不足
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1058 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 9ms · UTC 20:14 · PVG 04:14 · LAX 13:14 · JFK 16:14
♥ Do have faith in what you're doing.