V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX  ›  hejiangyuan  ›  全部回复第 1 页 / 共 1 页
回复总数  1
有事干、被需要才幸福。公司做在线教育的,最近受双减政策影响,业务砍了一半,现在上班几乎没有事情做。之前很忙,现在突然闲下来了,感觉并不幸福。
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3388 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 05:29 · PVG 13:29 · LAX 21:29 · JFK 00:29
♥ Do have faith in what you're doing.